Over AdBlue®

AdBlue® is verkrijgbaar via veel rijksweg tankstations door heel Europa maar kan ook op eigen terrein worden opgeslagen en helpt u te voldoen aan de Europese emissienorm.

AdBlue® is een in water oplosbare vloeistof, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen en ervoor te zorgen dat voertuigen voldoen aan de emissienorm. De meerderheid van zware bedrijfswagens die voldoen aan de Euro 4- of Euro 5-wetgeving gebruiken AdBlue®.

Naast de vrachtwachtwagen, tractoren, landbouwmachines en grondverzetmachinesen zijn er ook steeds meer personenauto’s die AdBlue gaan gebruiken.

De opslag van AdBlue kan bij sommige gemeente als discussie punt worden gezien.
De oorzaak hiervan is dat men niet precies weet wat het is en daarom wordt er bij veel gemeenten en milieudiensten anders mee omgegaan.
Velen behandelen het als een brandstof, denken dat het direct bij de diesel wordt getankt voor een schonere verbranding, maar dit klopt niet. Als het dan niet gezien wordt als een brandstof, dan is het toch zeker wel een gevaarlijke stof? Nee, ook dat is niet het geval.

Wat is AdBlue?
AdBlue is een ureum-oplossing die in een afzonderlijke tank wordt meegenomen. AdBlue maakt de uitlaatgassen minder schadelijk. Door de ureum in de hete uitlaatgassen te spuiten, worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water.

AdBlue is dus geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR). Wel is AdBlue een bodembedreigende vloeistof.

Opslag in stationaire AdBlue tanks
AdBlue is een bodembedreigende vloeistof. Een bovengrondse opslagtank met AdBlue moet dubbelwandig zijn of boven een lekbak zijn geplaatst volgens Activiteitenregeling artikel 4.18. AdBlue in verpakking moet volgens Activiteitenregeling artikel 4.10 ook boven een bodembeschermende voorziening. Dat is een vloeistofdichte vloer of lekbak of een deugdelijke (ADR) verpakking boven een vloeistofkerende vloer met incident management.

Bij kleinschalig afleveren van vloeibare brandstof (< 25.000 liter/jaar) is een vloeistofkerende vloer met incident management genoeg, dit geldt ook voor AdBlue. Een opslagtank is een opslagvoorziening voor vloeistof met een inhoud van ten minste 300 liter.

IBC Tank zonder ADR goedkeuring:
Vervoer mag conform de vrijstellingen ADR 1.1.3.1.A voor particulieren (let op: daadwerkelijk te vervoeren volume mag max. 60 liter brandstof bedragen) en ADR 1.1.3.1.C. voor ondernemingen (max. 450 liter brandstof met inachtneming van 1.1.3.6 ADR) gebruikt worden.

Nieuwe activiteit
Een type B tankstation (tankstation zonder LPG) moet een melding doen voor het toevoegen van AdBlue opslag/-afleveren. Het gaat namelijk om een milieurelevante (bodembedreigende) activiteit die wordt toegevoegd aan de bedrijfsvoering.

Tankstations met LPG, de z.g.n. Type c, hebben i.v.m. De verkoop van LPG een vergunning plicht.

Bron: nederlands.air1

Wetgeving: InfoMil (zoek op AdBlue)