Over AdBlue®

Wat is AdBlue?

AdBlue is een ureum-oplossing die in een afzonderlijke tank wordt meegenomen. Het maakt de uitlaatgassen minder schadelijk. Door de ureum in de hete uitlaatgassen te spuiten, worden de stikstofoxiden omgezet in stikstof en water.

Het is dus geen brandstof en ook geen gevaarlijke stof volgens de vervoerswetgeving (ADR). Wel is het een bodembedreigende vloeistof.

Het is verkrijgbaar via veel rijksweg tankstations door heel Europa maar kan ook op eigen terrein worden opgeslagen en helpt u te voldoen aan de Europese emissienorm.

AdBlue is een in water oplosbare vloeistof, speciaal ontwikkeld om uitlaatgassen te behandelen en ervoor te zorgen dat voertuigen voldoen aan de emissienorm. De meerderheid van zware bedrijfswagens die voldoen aan de Euro 4, 5 en 6 wetgeving gebruiken het.

Naast de vrachtwachtwagen, tractoren, landbouwmachines en grondverzetmachinesen zijn er ook steeds meer personenauto’s die het gaan gebruiken.

De opslag van AdBlue kan bij sommige gemeente als discussie punt worden gezien.
De oorzaak hiervan is dat men niet precies weet wat het is en daarom wordt er bij veel gemeenten en milieudiensten anders mee omgegaan.
Velen behandelen het als een brandstof, denken dat het direct bij de diesel wordt getankt voor een schonere verbranding, maar dit klopt niet. Als het dan niet gezien wordt als een brandstof, dan is het toch zeker wel een gevaarlijke stof? Nee, ook dat is dus niet het geval!

Bron,onder andere : nederlands.air1

Wetgeving: InfoMil (zoek op AdBlue)

Opslag in stationaire AdBlue tanks

Omdat AdBlue een bodembedreigende vloeistof is. Moet de opslagtank dubbelwandig zijn of moet het product boven een lekbak zijn geplaatst volgens Activiteitenregeling artikel 4.18.

Nieuwe activiteit
Er zal extra equipment op de tank geplaatst moeten worden wil men voldoen aan de huidige wettelijke voorschriften. Vandaar de onderstaande toelichting die u goed moet lezen alvorens een AdBlue tankinstallatie te bestellen.

De Overvul beveiliger is op alle AdBlue tanks verplicht conform de PGS 31.

De Anti hevelvoorziening is verplicht indien de onderstaande wetregel van het activiteiten besluit op uw installatie van toepassing is. Zoals bij tanks met naar buiten gebrachte afgifteslang (wordt ook aangemerkt als leiding). Dan is dit door de overheid een verplicht onderdeel op uw tank.

Artikel 4.9

1. Leidingen aangesloten op een verpakking met vloeibare gevaarlijke stoffen of vloeibare bodembedreigende stoffen:

a. zijn bovengronds vast aangelegd of in een daartoe speciaal aangelegde goot vast aangelegd;
b. zijn bestand tegen de daardoor getransporteerde stoffen en zijn vloeistofdicht uitgevoerd;
c. worden periodiek gecontroleerd op vloeistofdichtheid.

2. In elke aansluiting op verpakking met een inhoud van meer dan 200 liter gevaarlijke stoffen beneden het hoogste vloeistofniveau, is zo dicht mogelijk bij de wand een afsluiter geplaatst. De afsluiter is zodanig uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend dan wel is gesloten.

3 Leidingen die beneden het hoogste vloeistofniveau zijn aangesloten en waarin door hevelwerking product uit de tank kan stromen, zijn voorzien van een anti hevel-voorziening.

Bron, onder andere: wetten.overheid.nl

 

Het niet compleet bestellen van een tank die niet voldoet aan de wettelijke voorschriften valt uitdrukkelijk buiten onze verantwoordelijkheid!